Filtre

 • Fiyat
  TL - TL
 • Marka
  0
  0
  0

İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C'nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C'nin oldukça üstündedir. Isıl enerji; yüksek sıcaklıklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir.

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme "ısı yalıtımı" denir.
 

 • Isı Yalıtımı

  Doğadaki tüm olaylar enerjinin niteli ğinin azalaca ğı yönde geli şmektedir. Masaya bırakılan bir fincan kahvenin zamanla so ğuması ya da so ğuk bir me şrubatın zamanla ısınması buna bir örnektir. Termodinami ğin 2. Yasası olarak bilinen bu olgu; 1850'li yıllarda William Rankin, Rudolf Clausius ve Lord Kelvin tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur.

  İnsanların konforlu bir ya şam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 ba ğıl nem de ğerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dı ş ortam sıcaklıkları 20°C'nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C'nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve Termodinamiğin 2. Yasası gere ği ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan dü şük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kı şın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Bina içerisinde istenen konfor ortamının sa ğlanabilmesi için kı ş mevsiminde kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle kar şılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir so ğutma sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir. Gerek ısıtma gerek so ğutma i şlemleri için enerji harcanır. Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve so ğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve so ğutma prosesleri; ço ğunlukla sıcak veya so ğuk akı şkanların ilgili tesisatlar aracılı ğıyla ta şınmasını gerektirir. Termodinami ğin 2. Yasası gere ği sıcak olan akı şkandan ortama do ğru veya ortamdan so ğuk akı şkana do ğru enerjinin niteli ğini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve so ğutma sistemlerinin istenen performansla i şletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akışkanın olması gerekenden daha sıcak veya soğuk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur.

  Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme "ısı yalıtımı" denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır.

  Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya saglıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım asamasında yakıt ve sogutma giderlerinde büyük kazanım saglamak mümkündür. Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açıga çıkan gazlar, hava kirliligine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor kosullarının olusturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliginin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun sekilde gerçeklestirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır.Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.

 BTM Bitüself Star  ( 10 cm Aliminyum )
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Aç..
 BTM Bitüself Star  ( 10 cm Kırmızı )
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Aç..
 BTM Bitüself Star  ( 15 cm Aliminyum )
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Aç..
 BTM Bitüself Star  ( 15 cm kırmızı )
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Aç..
 BTM Bitüself Star  ( 20 cm Aliminyum )
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Aç..
Yeni
Atermit Taş Yünü Sandviç Panel
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 ..
BTM Bitüself  [ KIRMIZI 10 cm )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   Aç..
BTM Bitüself  [ KIRMIZI 15 cm )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   Aç..
BTM Bitüself  [ KIRMIZI 20 cm )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   Aç..
BTM Bitüself  [Aliminyum 10 cm )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   Aç..
BTM Bitüself  [Aliminyum 15 cm )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   Aç..
BTM Bitüself  [Aliminyum 20 cm )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   Aç..
BTM GEOTEKSTİL KEÇE 250 GRM
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   AÇ..
BTM POLPAN XPS 4 CM
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 AÇIKLAMALAR ..
BTM POLPAN XPS 2 CM
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   AÇ..
BTM POLPAN XPS 3 CM
AÇIKLAMALAR : BTM Polpan N Polpan N, zırhlı ve düz yüzeyli, kapalı hücreli..
BTM POLPAN XPS 5 CM
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 AÇIKLAMALAR ..
EPS Karbonlu ( 2 cm 12.5 m2 )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Karbonlu ( 3 cm 8 m2 )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Karbonlu ( 4 cm 6 m2 )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Karbonlu ( 5 cm 5 m2 )
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Strafor ( Beyaz ) Isı Yalıtım Levhası ( 2 Cm 12,5 m2)
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Strafor ( Beyaz ) Isı Yalıtım Levhası ( 3 Cm 8 m2)
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Strafor ( Beyaz ) Isı Yalıtım Levhası ( 4 Cm 6 m2)
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
EPS Strafor ( Beyaz ) Isı Yalıtım Levhası ( 5 Cm 5 m2)
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
RBS Ravago Taş Yünü 5 CM 50 YOĞUNLUK
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000     ..
RBS Ravatherm Seramik Yünü Battaniye 1260 HP
TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000 Açıklamalar ..
RBS XPS Isı Yalıtım Levhası ( 3 Cm 10,08 m2)
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   ..
RBS XPS Isı Yalıtım Levhası ( 4 Cm 7,20 m2)
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   ..
RBS XPS Isı Yalıtım Levhası ( 5 Cm 5,76 m2)
  TEKNİK BİLGİ İÇİN :  ÜSTÜNDAĞ YAPI İNŞAAT 0552 959 0000   ..
Gösterilen: 1 ile 30 arası, toplam: 30 (1 Sayfa)